marija.proconsilio@gmail.com | +389 3 231 016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сметководство и консултација

 
 
 
 
 
 
 

 

За Про Консилио

 
Про Консилио Дооел е Друштво за сметководствени услуги и даночен консалтинг кое функционира од 2007 година.

Тимот на Друштвото е составен од двајца вработени лиценцирани сметководители и еден овластен сметководител и постојани надворешни соработници и консултанти.

Нашиот тим ги обезбедува сите видови сметководствени услуги како и даночен консалтинг, согласно македонските позитивни прописи и меѓународните сметководствени стандарди.Канцелариите на Про Консилио ДООЕЛ се лоцирани на Ул. Петар Поп Арсов 14/3, Скопје.
 
 
 
 
 

Финансиско и материјално сметководство

 
 
 
 

Анализи за потреби на менаџмент - завршна сметка

 
 
 
 

Даночен консалтинг

 
 
 
 
 
 
 

 

Контактирајте нѐ