Сметководство и консултација

За Про Консилио

  • Про Консилио Дооел е Друштво за сметководствени услуги и даночен консалтинг кое функционира од 2007 година.

  • Тимот на Друштвото е составен од двајца вработени лиценцирани сметководители и еден овластен сметководител и постојани надворешни соработници и консултанти.

  • Нашиот тим ги обезбедува сите видови сметководствени услуги како и даночен консалтинг, согласно македонските позитивни прописи и меѓународните сметководствени стандарди. Канцелариите на Про Консилио ДООЕЛ се лоцирани на Ул. Петар Поп Арсов 14/3, Скопје.

Girl in a jacket

ФИНАНСИСКО И МАТЕРИЈАЛНО СМЕТКОВОДСТВО

Girl in a jacket

АНАЛИЗИ ЗА ПОТРЕБИ НА МЕНАЏМЕНТ - ЗАВРШНА СМЕТКА

Girl in a jacket

ДАНОЧЕН КОНСАЛТИНГ

Контактирајте нѐ

Избери услуга
Loading
Your message has been sent. Thank you!